Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура с предмет:Изработване на работен проект и упражняване на авторски надзор на обекти на територията на Община Камено в две обособени позиции: ОП 1 „Реконструкция и рехабилитация на улица „Никола Вапцаров“ , гр. Камено, в участъка от ОТ 45 до ОТ 153 (кръстовище с ул. „Георги Кондолов“ гр. Камено“; ОП2 „Реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Кондолов“, гр. Камено в участъка от ОТ 156 (кръстовище с път III 5392 (Трояново - Айтос) Винарско - Кръстина - Камено – Братово) до ОТ 116 (кръсто

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 30.10.2017 126 KB
Документация и образци 30.10.2017 1,03 MB
Протокол 1 12.12.2017 81 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 19.01.2018 26 KB
Протокол 2 22.01.2018 139 KB
Протокол 3 26.01.2018 84,5 KB
Доклад на комисията 26.01.2018 146,5 KB
Решение за класиране 26.01.2018 176 KB

Краен срок за подаване на оферта: 06.12.2017 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 06.12.2017 16:00